Trafikksikring & Bufferbil

Førde Bilberging tilbyr også tenester innan trafikksikring og har både erfaring og utstyr til å handtere dette på ein trygg og sikker måte.

Vi har eigen bufferbil, også kjent som støtputebil eller putebil og er som regel ein lastebil eller et chassis påmontert ei støtpute og ei lystavle med blinkande lys og lyspil.

Bilen blir gjerne benytta på fleirfeltsvegar og trafikkerte vegar der fartsgrensa er meir enn 60 km/t eller andre områder der ekstra sikring av arbeid og utstyr er nødvendig. Ein bufferbil  blir brukt som beskyttelse ved arbeid på veg, i forbindelse med ulykker og lignende.

Støtputa og lystavla kan hevast og senkast. På dei fleste motor- og riksvegar er bufferbil(støtputebil) påkrevd ved kortvarig arbeid i eller ved sidan av vegbana.

Send oss ei melding

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.