Andre tenester

Innhenting , eigedomstenester, hittegods & dyr

«Repo»:
I samarbeid med ulike finansinstitusjonar føretek vi oppsøk- og innhenting av verdiar i form av køyretøy, maskiner, båtar eller andre verdiar.

Eigedomstenester:
Vi kan sikre eller utføre mindre vedlikehald på dine eigedommar.

Hittegods & dyr:
Vi innhentar og tek vare på syklar, dyr og hittegods ellers for Politiet eller ved førespurnad.